ACK-DA-ZP-28-9/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Sukcesywna dostawa komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania