Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-19/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 5000000 euro)

Modernizacja pomieszczeń ACK Cyfronet