ACK-DA-ZP-28-22/12

 

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

 

Dostawa sprzętu komputerowego