ACK-DA-ZP-4310-5/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 200000 euro)

Przedłużenie licencji oprogramowania akademickiego Matlab na rok 2013