Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-4010-4/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 200000 euro)

Przedłużenie licencji oprogramowania akademickiego Maple na rok 2013