Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5110-2/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Dostawa FireWall`i do realizacji systemu zabezpieczenia sieci