Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-222-1/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Opracowanie projektu i wykonanie zasilania