ACK-DA-ZP-5000-2/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Rozbudowa infrastruktury węzła składowania danych usługi Platon U4