ACK-DA-ZP-5000-3/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Sukcesywna dostawa nośników danych w postaci taśm LTO-5 dla infrastruktury Projektu Platon U4