Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-1/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro)

Rozbudowa systemu obliczeń masywnie równoległych