Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-11/06

Postępowanie w trybie zapytania o cenę

Dostawa komputerów stacjonarnych dla ACK Cyfronet AGH

W wyniku postępowania na dostawę komputerów stacjonarnych dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 29-11-2006

W załączeniu: