Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-12/06

Postępowanie w trybie zapytania o cenę

Dostawa komputerów przenośnych typu notebook oraz monitorów dla ACK Cyfronet AGH

W wyniku postępowania na dostawę komputerów przenośnych typu notebook oraz monitorów dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 29-11-2006

W załączeniu: