Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-2/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH "MINOLTA"

Kraków, dnia 03-01-2007 r.