Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-1/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA BUDOWĘ KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO DO PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

Kraków, dnia 11-01-2007