Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-12/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 211 000 euro)

Na dostawę komputerowych części zamiennych i oprogramowania dla ACK CYFRONET AGH

Kraków, dnia 31-05-2007