Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-2/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 211 000 euro)

na dostawę klastra obliczeniowego

Kraków, dnia 24-04-2007