Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5001-1/07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoŚci szacunkowej poniżej 60.000 euro)

na serwis pogwarancyjny systemu składowania danych ACK Cyfronet AGH

 

Kraków, dnia 16-04-2007