Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5110-3/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 211 000 euro)

Na dostawę ośmiu przełączników z interfejsami 10 Gigabit Ethernet.

Kraków, dnia 02-07-2007