Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-4010-1/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 211 tys. euro)

na zakup subskrypcji licencji oprogramowania edukacyjnego Maple i Matlab

Kraków, dnia 02-10-2007