Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5001-2/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 211 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny sprzętu komputwrowego SGI

Kraków, dnia 27-11-2007