ACK-DA-ZP-5001-1/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

roczny serwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania firmy Hewlett-Packard

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 16-01-2008