Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-2/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa specjalizowanego serwera dla ACK Cyfronet AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 21-04-2008