Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5001-2/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny biblioteki taśmowej HP ESL 712E

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 21-04-2008