Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-9/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa komputera przenośnego typu notebook oraz oprogramowania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 24-04-2008