Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-6/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie zapytania o cenę.

Opracowanie i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla zadania "Budowa ogólnopolskiej infrastruktury gridowej PL-Grid"

  • Wyniki

Kraków, dnia 25-04-2008