Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-7/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa komputerowych części zamiennych, urządzeń peryfe-ryjnych i oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania
  • Wyniki

Kraków, dnia 11-06-2008