Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-3/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Rozbudowa serwera SGI ALTIX 3700

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Odpowiedź na zapytanie (1)
  • Odpowiedź na zapytanie (2)
  • Wyniki

Kraków, dnia 27-06-2008