ACK-DA-ZP-28-13/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa komputerów przenośnych typu notebook oraz komputerów stacjonarnych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 09-09-2008