Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-4010-4/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Na zakup subskrypcji licencji oprogramowania edukacyjnego Maple i Matlab

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 06-11-2008