Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-15/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa konsoli LCD, pamięci operacyjnej oraz oprogramowania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 14-11-2008