Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5001-6/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny serwera SGI ALTIX 4700

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 30-12-2008