Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-7/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa serwerów do e-nauczania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania do oferty (1)
  • Pytania do oferty (2)

Kraków, dnia 20-01-2009