Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-1/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Zakup zasilaczy awaryjnych ups oraz zasobników dodatkowych baterii

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania do oferty (1)
  • Wyniki

Kraków, dnia 05-02-2009