Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5110-1/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa przełącznika sieciowego

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania do SIWZ (1)
  • Pytania do SIWZ (2)
  • Wyniki

Kraków, dnia 27-02-2009