Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-6/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu PL-Grid

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania do SIWZ (1)
  • Wyniki

Kraków, dnia 07-04-2009