Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-222-1/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do budynku ACK Cyfronet AGH.

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Odpowiedzi na pytania (1)
  • Odpowiedzi na pytania (2)
  • Modyfikacja SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 26-06-2009