Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-05/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 206 tys. euro)

Dostawa serwerów specjalizowanych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia
  • Wyniki

Kraków, dnia 05-11-2009