Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-3/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Rozbudowę systemu gwarantowanego zasilania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt
  • Wyniki

Kraków, dnia 11-03-2010