Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5001-1/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Dostawa i serwis oprogramowania dla komputera Altix 4700

  • Ogłoszenie
  • SIWZ

Kraków, dnia 23-03-2010