ACK-DA-ZP-5001-2/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Dostawa i roczny serwis oprogramowania dla modułu RASC komputera Altix 4700(II)

  • Ogłoszenie
  • SIWZ

Kraków, dnia 06-05-2010