Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-7/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro)

Rozbudowa systemu klimatyzacji precyzyjnej i klimatyzacji dużej gęstości ACK Cyfronet

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 5 do SIWZ (Rysunki techniczne)
  • Wyniki

Kraków, dnia 08-06-2010