Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-1/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro)

Dostawa elementów macierzy dyskowych, przełączników FC, oraz szaf teleinformatycznych wraz z wyposażeniem dla potrzeb projektu PL-Grid

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Sprostowanie do SIWZ
  • Pytania do SIWZ (1)
  • Wyniki

Kraków, dnia 10-06-2010