Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-4010-1/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Przedłużenie i rozbudowa licencji na oprogramowanie Blackboard Learn na rok akademicki 2010/2011

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 10-08-2010