26 lutego 2010

Protokół z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odbytego w dniu 26 lutego 2010 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim