Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-32/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro)

Wykonanie osłon klimatyzatorów

 

Kraków, dnia 30-01-2012