Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-18/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ACK Cyfronet

Kraków, dnia 16-08-2011