ACK-DA-ZP-5000-4/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa biblioteki taśmowej HP ESL 712E

Kraków, dnia 10-08-2011