Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-17/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa i montaż urządzenia zapewniającegododatkowe źródło chłodu dla istniejącego systemu ACK Cyfronet

Kraków, dnia 09-08-2011