Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-13/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa istniejšcego systemu klimatyzacji o 3 szafy klimatyzacyjne

Kraków, dnia 22-06-2011