Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-12/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Wykonanie projektu rozbudowy systemu zasilania oraz jego realizacja

Kraków, dnia 7-06-2011